Centar je 2014. godine započeo projekat popisa žena žrtava rata stradalih u ratu u Bih 1992-1995. Popisom su obuhvaćene žene srpske nacionalnosti, stradale od različitih oblika ratne torture: žene zarobljene, zatočene u logorima, u kućnom pritvoru, seksualno zlostavljane, silovane, ranjene, ubijene. Formirana je posebna baza podataka za žene žrtve, a svaki unos je zasnovan na dostupnoj validnoj dokumentaciji. Imena žena, vrsta stradanja i dokumentacija su zaštićeni i nisu dostupni javnosti.

Centar je 2014. godine realizovao prvi institucionalni projekat za žene žrtve seksualnog nasilja u ratu pod nazivom „Snaga je u nama“, finansiran sredstvima FIGAP . Budući da se radilo o prvom projektu, njegov cilj je bilo podizanje svijesti javnosti; uspostavljanje dvosmjerne komunikacije između žena koje su preživjele seksualno nasilje u ratu i institucija vlasti, te psiho-socijalno osnaživanje žena žrtava rata. Projekat je realizovan u partnerstvu sa „Udruženjem žena žrtava rata Republike Srpske“.

Jedna od najvažnijih poruka na kojoj su insistirale žene učesnice projekta bila je da je važeći Zakon o civilnim žrtvama rata neadekvatan jer su uslovi za sticanje statusa civilne žrtve rata krajnje rigorozni i za veliki broj žena žrtava neostvarivi. Upravo zbog nemogućnosti da ostvare svoja prava, žene žrtve se osjećaju zapostavljene, marginalozivane i zaboravljene.

Na osnovu tih iskustava, Centar je, u saradnji sa nadležnim ministartsvima Vlade Republike Srpske i UN agencijama, učestvovao u radnim grupama na izradi novog zakona o civilnim žrtvama rata. Novi zakon, Zakon o zaštiti žrtava ratne torture, u formi nacrta je ušao u proceduru u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a njegovo usvajanje se očekuje u toku 2018. godine. Narodna skupština Republike Srpske je na 23. sjednici održanoj 22.02.2018. razmotrila Nacrt zakona i uputila ga na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Član 16. Zakona o zaštiti žrtava ratne torture definiše ulogu Centra prilikom izdavanja uvjerenja da je lice bilo izloženo ratnoj torturi. Zato još jednom pozivamo sve građane/građanke koji posjeduju bilo kakve podatke o licima stradalim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske 1992-1995. (poginuli, ubijeni, nestali, zatvarani, mučeni...), te o svjedocima ili licima koja su počinila ratne zločine ili teška kršenja ljudskih prava, da nam se jave.

U aprilu 2018. u bazi Centra je evidentirano 1803 žena žrtava, od kojih je 696 žrtava ratnog silovanja.

 

Kontakt

Trg jasenovačkih žrtava 4, 78000 Banja Luka
051 / 247 472
051 / 247 597
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.