četvrtak, 05 jul 2018 14:42

Osuđujuća presuda za zločine u Tarčinu, Pazariću i Zoviku

Sud Bosne i Hercegovine

Krivično odjeljenje - Odsjek I za ratne zločine

Saopštenje za javnost

Datum, 05. juli 2018. godine

Broj predmeta: S1 1 K 007914 12 Kri

Ime: Mustafa Đelilović i dr.

Br: 18-07/3931

Izrečena presuda u predmetu Mustafa Đelilović i dr.

Vijeće Odsjeka I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu Mustafa Đelilović i drugi, nakon održanog glavnog pretresa, izreklo je presudu kojom su optuženi: Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Čović, Šerif Mešanović i Nermin Kalember proglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije SFRJ koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ, u vezi sa članom 22. i 30. istog Zakona.

Optuženi: Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Čović, Šerif Mešanović i Nermin Kalember proglašeni su krivim što su u periodu od maja 1992. do januara 1996. godine, svjesno i voljno, sa sviješću, htijenjem i pristankom, omogućili i organizovali zatvaranje i zlostavljanje civila srpske i hrvatske nacionalnosti, u objektima „Silos“ u Tarčinu, Osnovnoj školi „9. maj“ u Pazariću i u magacinima kasarne „Krupa“ u Zoviku, na način da su namjerno i teško, međunarodnom pravu suprotno, uskraćivali osnovna prava pripadnicima srpske i hrvatske nacionalnosti, radnjama opisanim u tačkama I, II, III, i V osuđujućeg dijela izreke presude, i to na način što su vršili nezakonita zatvaranja, nečovječna postupanja, nanošenja povreda fizičkog integriteta i zdravlja, te prisiljavanje na prinudni rad, na koji način su postupali u suprotnosti sa članom 3. stav 1. tačke a. i c), Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12. avgusta 1949.godine.

Sud Bosne i Hercegovine primjenom člana 33., 38., 41. KZ SFRJ osuđuje:
- optuženog Đelilović Mustafu, na kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina,
- optuženog Čović Fadila, na kaznu zatvora u trajanju od osam (8 ) godina,
- optuženog Šabić Mirsada, na kaznu zatvora u trajanju od šest (6 ) godina,
- optuženog Kazić Nezira, na kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina,
- optuženog Hujić Bećira na kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina,
- optuženog Čović Halida, na kaznu zatvora u trajanju od šest (6) godina,
- optuženog Mešanović Šerifa, na kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina,
- optuženog Kalember Nermina, na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina.

Na osnovu člana 50. KZ SFRJ, vrijeme koje su optuženi proveli u pritvoru, u periodu od 22.11.2011. do 01.11.2012. godine, ima se uračunati u izrečene kazne zatvora.

Na osnovu člana 284. tačka c) ZKP BIH oslobađaju se od optužbe:
- optuženi Hujić Bećir, Čović Halid, Mešanović Šerif, Šabić Mirsad, radnjama opisanim pod tačkom II oslobađajućeg dijela izreke,
- optuženi Čović Halid i Mešanović Šerif, radnjama opisanim u tački III 1 b,c,d ,e i III 3 oslobađajućeg dijela izreke,
- optuženi Đelilović Mustafa, Čović Fadil, Kazić Nezir Hujić Bećir, Čović Halid, i Mešanović Šerif, radnjama opisanim u tački IV oslobađajućeg dijela izreke, čime bi počinili krivično djelo i to ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. KZ BiH i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH i u vezi sa članom 29. KZ BiH.

Na osnovu odredbi člana 188. stav 4. ZKP BiH optuženi su oslobođeni obaveze da nadoknade troškove krivičnog postupka, koji padaju na teret budžetskih sredstava Suda.

******

Kontakt

Trg jasenovačkih žrtava 4, 78000 Banja Luka
051 / 247 472
051 / 247 597
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.