utorak, 06 februar 2018 07:50

Potvrđena optužnica za zločine na Čemernom

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 30. januara 2018. godine optužnicu koja optužene: Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada Sikiru, Benjamina Sikiru, Harisa Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada Bešliju, Nusreta Bešliju, Mirzeta Bešliju i Hamdiju Spahića tereti da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a), b), c) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) KZ BiH, krivičnog djela organizovanje grupe ljudi i podstrekavanje na učinjenje krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina iz člana 176. stav 1. i 2. KZ BiH, te krivičnog djela povrede zakona ili običaja rata iz člana 179. stav 1. i 2. tačka b) KZ BiH, sve u vezi sa članovima 21., 29., 30., 31., 35., 176. stav 1., 2. i 4., članom 180. stav 1., 247., 248. i 249. KZ BiH.

Optužnica tereti optužene da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i u toku oružanog sukoba između Teritorijalne odbrane RBiH (TO RBIH), kasnije Armije Republike Bosne i Hercegovine (Armije RBiH) i Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske (VRS), krajem maja i u prvoj polovini juna 1992. godine, kao pripadnici TO RBiH i aktivnog i rezervnog sastva policije MUP-a RBiH, Džemal Hadžić u svojstvu komadanta 1. odreda TO Breza (Odred „Sretno“) kojim su bili potčinjeni pripadnici I i II čete TO Kakanj, Teufik Turdić u svojstvu komandira II čete TO Kakanj, koja je bila potčinjena komadantu 1. odreda TO Breza (Odred „Sretno“), Džemal Smolo, u svojstvu pripadnika 2. voda II čete TO Kakanj, Senad Sikira u svojstvu pripadnika 2. voda II čete TO Kakanj, Benjamin Sikira, u svojstvu pripadnika 2. vode II čete TO Kakanj, Haris Sikira u svojstvu pripadnika 2. vode II čete TO Kakanj, Enes Durak u svojstvu aktivnog policiajca Ilijaš, Stanično odjeljenje policije (S.O.P.) Ljubina i rukovodioca pripadnika aktivnog i rezervnog sastava SJB Ilijaš, S.O.P. Ljubina, Mirsad Bešlija u svojstvu komandira čete TO Korita, koja je pripadala TO Ilijaš, Nusret Bešlija u svojstvu pripadnika TO Ilijaš, čete TO Korita, Mirzet Bešlija u svojstvu pripadnika TO Ilijaš, čete TO Korita i Hamdija Spahić, u svojstvu pripadnika SJB Ilijaš, postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe Ženevske konvencije (III) o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.08.1949. godine, Ženevske konvencije (IV) o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.08.1949. godine, Dopunskog protokola I uz Ženevske konvencije od 12.08.1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnog oružanih sukoba, Dodatnog protokola II uz Ženevske konvencije od 12.08.1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba i Pravilnika o zakonima i običajima rata na kopnu koji je sastavni dio Konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu od 18.10.1907. godine (IV Haška konvencija), zajedno sa drugim, njima poznatim licima, svjesno i voljno učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je plan i cilj bio namjerno lišavanje života (ubistvo) svih lica srpske nacionalnosti u selu Čemerno, bez razlikovanja civila i vojnika VRS, uključujući i zarobljene civile i pripadnike VRS koji su položili oružje i prekomjerno i vojnim potrebana neopravdano uništenje njihove nepokretne i pokretne imovine (zajednički zločinački cilj).

Sud BiH, 02.02.2018.

 

Kontakt

Trg jasenovačkih žrtava 4, 78000 Banja Luka
051 / 247 472
051 / 247 597
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.