petak, 17 april 2015 00:00

Maciću 10 godina zatvora za zločine u Konjicu

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 17. aprila 2015. godine presudu kojom je optuženi Ibro Macić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), a u vezi sa članom 22. istog Zakona. S tim u vezi, Sud je optuženom Ibri Maciću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

Optuženi Ibro Macić oglašen je krivim što je u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba na području Bosne i Hercegovine i teritorije opštine Konjic, kao pripadnik Armije RBiH, zajedno sa drugim pripadnicima Armije RBiH postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, tako što je dana, 13. juna 1992. godine ili približno toga datuma, došao u selo Blace, opština Konjic, koje je bilo nastanjeno stanovništvom srpske nacionalnosti gdje je učestvovao u  lišenju  života četiri starice,  a njihova tijela nikada nisu pronađena.

Pored toga, optuženi Ibro Macić oglašen je krivim što je u vremenskom periodu od mjeseca maja do oktobra 1993. godine, u prostorijama Osnovne škole „Musala'' u Konjicu, u kojoj su bili zatvorenici srpske i hrvatske nacionalnosti, kao pripadnik Vojne policije Armije RBiH sam, odnosno zajedno sa više neidentifikovanih pripadnika Armije BiH, učestvovao u mučenjima, seksualnim zlostavljanjima i nečovječnim postupanjima  zatvorenika.
Na osnovu člana 188. stav 4. ZKP BiH optuženi je oslobođen dužnosti nadoknade troškova krivičnog postupka.       

Na osnovu člana 198. stav 2. ZKP BiH oštećeni  se sa imovinsko pravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.

U skladu sa članom 292. ZKP BiH protiv ove presude je dozvoljena žalba.

 

Sud BiH, 17.04.2015.

Kontakt

Trg jasenovačkih žrtava 4, 78000 Banja Luka
051 / 247 472
051 / 247 597
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.