četvrtak, 16 april 2015 00:00

Indira Kamerić osuđena na 3 godine

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odsjeka I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 17. aprila 2015. godine presudu kojom je optužena Indira Kamerić proglašena krivom za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a sve u vezi sa članom 22. istog zakona. S tim u vezi, Sud je optuženoj Indiri Kamerić izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Istom presudom, na osnovu člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH) optužena Indira Kamerić oslobođena je optužbi da je radnjama opisanim u tačkama 1 i 4 optužnice, počinila krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c), e) i  f) u vezi člana 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH, a sve u vezi sa članom 29. istog zakona.

Optužena Indira Kamerić proglašena je krivom što je u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini u svojstvu pripadnice 101. bosanskobrodske brigade Hrvatskog vijeća obrane (HVO), u prostorijama Stadiona “Polet” u Bosanskom Brodu,  skupa sa drugim pripadnicima HVO-a učestvovala u fizičkom i psihičkom mučenju i nečovječnom postupanju prema zatvorenim civilima.

Na osnovu odredbe člana 188. stav 1. ZKP BiH u vezi sa članom 186. stav 2. istog zakona, optužena se obavezuje nadoknaditi troškove krivičnog postupka i paušal u iznosu koji će Sud utvrditi posebnim rješenjem.

U odnosu na oslobađajući dio presude optužena se, u skladu sa odredbom člana 189. stav 1. ZKP BiH, oslobađa nadoknade plaćanja troškova postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava Suda.

Na osnovu odredbe člana 198. stav 3. ZKP BiH oštećeni se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka.


Sud BiH, 17.04.2015.

Kontakt

Trg jasenovačkih žrtava 4, 78000 Banja Luka
051 / 247 472
051 / 247 597
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.