utorak, 14 april 2015 00:00

Izrečene kazne zatvora za zločine u Dretelju

Nakon okončanja glavnog pretresa, prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 14. aprila 2015. godine presudu kojom su optuženi: Ivan Zelenika, Ivan Medić, Edib Buljubašić i Marina Grubišić-Fejzić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti (progon) iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona.

S tim u vezi, Sud je optuženima izrekao sljedeće kazne: Ivan Zelenika kazna zatvora u trajanju od šest godina; Ivan Medić kazna zatvora u trajanju od sedam godina; Marina Grubišić-Fejzić kazna zatvora u trajanju od  pet godina. Sud je u odnosu na optuženog Ediba Buljubašića, a u skladu sa odredbom člana 55. stav 1. i člana 53. stav 1. utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest godina, dok se kao ranije utvrđena uzima kazna dugotrajnog zatvora  u trajanju od 34 godine izrečena pravosnažnom presudom Kantonalnog suda Zenica od 9. juna 2000. godine, pa se u skladu sa pravilima iz člana 53. stav 2. tačka a) Krivičnog zakona BiH kao jedinstvena izriče kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 34 godine.

Sud je optuženog Srećka Hercega oslobodio optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH (progon) u vezi sa tačkama a), d), e), f), g) i k), a sve u vezi sa članom 180.stav 1. i 2. KZ BiH.

U izreci presude, između ostalog, se navodi da su optuženi: Ivan Zelenika, u svojstvu de facto upravnika zatvora koji se nalazio u bivšoj Vojnoj ambulanti JNA u Mostaru, Edib Buljubašić, Ivan Medić i Marina Grubišić- Fejzić, u svojstvu pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) oglašeni krivim što su u periodu od početka mjeseca maja do kraja mjeseca augusta 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada protiv civilnog srpskog stanovništva općina Mostar, Čapljina i Stolac, znajući za takav napad i da njihove radnje predstavljaju dio napada, svjesno učestvovali jedni s drugima i sa ostalim članovima vojne strukture HOS-a među kojima je bio glavni upravnik HOS-a za Hercegovinu, upravnik logora Dretelj, te zatvorsko osoblje, čiji cilj je bio trajno uklanjanje civilnog srpskog stanovništva sa teritorija Hercegovine, preduzimali pojedinačne radnje koje su predstavljale značajan doprinos održavanju i funkcionisanju sistema nezakonitog hapšenja civila srpske nacionalnosti sa područja općina Mostar, Čapljina i Stolac. Jedan broj civlila sa područja Mostara držan je jedno vrijeme u prostorijama Vojne ambulante Mostar, a svi uhapšeni držani su u zatvoru u hangarima u okviru Kasarne „Bruno Bušić“ u Dretelju, koji je imao sve karakteristike logora. Zarobljeni civili držani su u nehumanim i nehigijenskim uslovima, svakodnevno podvrgavani različitim oblicima fizičkog, psihičkog i seksualnog zlostavljanja, što je kod oštećenih prouzrokovalo ozbiljne fizičke i psihičke povrede, te narušenje zdravlja.  

Sud je optužene: Ivana Zeleniku, Ivana Medića, Ediba Buljubašića i Marinu Grubišić-Fejzić oslobodio pojedinih tačaka optužnice.

U odnosu na optužene Ivana Zeleniku, Ivana Medića i Marinu Grubišić-Fejzić, Sud je donio rješenje o produženju mjera zabrane, dok je u odnosu na optuženog Srećka Hercega ukinuo mjere zabrane.

Sud BiH,
14.04.2015.

Kontakt

Trg jasenovačkih žrtava 4, 78000 Banja Luka
051 / 247 472
051 / 247 597
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.