REPUBLIKA SRPSKA U ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOM RATU

 

Dugotrajni značaj nastanka i istorije Republike Srpske u trenutku pisanja ovog teksta je teško saglediv sa svih aspekata. Pitanje srpske državnosti kroz istoriju značajna je tema kao što su i višeslojni i dinamični procesi koji je karakterišu. Razvaline prve i druge Jugoslavije donijele su u srpsko društvo određenu dozu dezorijentisanosti. Međutim, u prve dvije dekade XX vijeka u srpskom društvu sve češće se može čuti rečenica kako je Republika Srpska naša najveća pobjeda na razmeđu milinijuma.

Nijednog momenta autori djela nisu imali ambiciju da će ono dati konačne odgovore i obuhvatiti sve događaje bitne za Republiku Srpsku u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Svjesni iluzornosti takvih eventualnih nastojanja željeli smo obuhvatiti tek osnovni hronološki i faktografski okvir, koji može izroditi neravnomjerne zastupljenosti pojedinačnih događaja zarad pokušaja uspostavljanja osnova koji čeka detaljne dorade i nova istraživanja.

Za nastajanje konačnog teksta korištena su poglavlja uglavnom napisana za ovo izdanje, ali i pojedini, od strane urednika prilagođeni, tekstovi rađeni u okviru različitih istraživanja i objavljivanja autora.

Knjigu u elektronskom izdanju možete preuzeti OVDJE.