Naša ispovijest

 

Knjiga se bavi pitanjem nedostatka kritike na trenutnu jednostranu i veoma ispolitizovanu verziju rata u Bosni i Hercegovini, u kojoj su jedino Bošnjaci predstavljali žrtve rata, a svi Srbi iz BiH kao genocidni agresori.

Demonizacija čitave jedne etničke grupe ima još jedan negativan efekat, a to je umanjivanje patnje njihovih žrtava, uključujući žrtve silovanja.

Ova knjiga je doprinos srpskih žrtava nasilja globalnim naporima Ujedinjenih nacija i svih nadležnih međunarodnih organizacija, institucija i istaknutih pojedinaca da se spriječi nasilje nad najnezaštićenijim segmentom stanovništva – ženama i djecom širom svijeta.

U ratovima su žrtve na svim stranama. Zato su svjedočanstva žrtava važna, jer kultura sjećanja na žrtve je kultura mira.

Knjigu u elektronskom izdanju možete preuzeti OVDJE.