BANjALUKA, 26. JANUARA 2018, SRNA
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao je da Radna grupa za izradu izmjena i dopuna Strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina do sada usaglasila veliki dio tog dokumenta.

Objavljeno u Vijesti

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv ratnog komandanata tzv. Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića.

Objavljeno u Vijesti

Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 12. augusta 2015. godine donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva te je prema osumnjičenom Mati Baotiću određen jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 10. septembra 2015. godine ili do nove odluke Suda.

Objavljeno u Vijesti

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 17. aprila 2015. godine presudu kojom je optuženi Ibro Macić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), a u vezi sa članom 22. istog Zakona. S tim u vezi, Sud je optuženom Ibri Maciću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

Objavljeno u Vijesti

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odsjeka I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 17. aprila 2015. godine presudu kojom je optužena Indira Kamerić proglašena krivom za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a sve u vezi sa članom 22. istog zakona. S tim u vezi, Sud je optuženoj Indiri Kamerić izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Objavljeno u Vijesti

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 08. aprila 2015. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Redžu Balića tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Objavljeno u Vijesti

Nakon okončanja glavnog pretresa, prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 14. aprila 2015. godine presudu kojom su optuženi: Ivan Zelenika, Ivan Medić, Edib Buljubašić i Marina Grubišić-Fejzić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti (progon) iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona.

Objavljeno u Vijesti