Одлука о поништењу поступка јавне набавке канцеларијског материјала

Објављено у Јавне набавке

29.09.2015. – Образац реализације уговора о јавним набавкама (вршење услуга осигурања службених моторних возила од аутоодговорности)

Објављено у Јавне набавке

17.08.2015. – Образац реализације уговора о јавним набавкама (услуга сервисирања и одржавања моторних возила)

Објављено у Јавне набавке

07.08.2015. – Образац реализације уговора о јавним набавкама (услуга физичко-техничког обезбјеђења пословног простора)

Објављено у Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и одржавања моторних возила

Објављено у Јавне набавке

24.06.2015. - Набавка горива за службена моторна возила

Објављено у Јавне набавке

30.06.2015 – Услуге поправке и одржавања клима уређаја

Објављено у Јавне набавке

18.06.2015 - Материјал за хигијену и одржавање чистоће

Објављено у Јавне набавке

 

12.12.2014 - Колективно осигурање запослених радника

Објављено у Јавне набавке
Страна 1 од 2