Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача и поништењу поступка јавне набавке канцеларијског материјала и тонера, ЛОТ 2 - набавка тонера

Објављено у Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача услуга поправке и одржавања рачунара, рачунарске, канцеларијске и друге сличне опреме

Објављено у Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива

Објављено у Јавне набавке

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала

Објављено у Јавне набавке