02.06.2015 - Опремање и уређење канцеларије

Објављено у Јавне набавке

 

12.12.2014 - Колективно осигурање запослених радника

Објављено у Јавне набавке

 

15.12.2014 - Рачунари и рачунарска опрема за реализацију пројекта "Снага је у нама"

Објављено у Јавне набавке

 

20.02.2015 - Фотокопирни апарат са тонером

Објављено у Јавне набавке

 

25.03.2015 - Судскомедицинска анализа писане и дигитализоване документације у предмету "Тузланска капија"

Објављено у Јавне набавке