Фото

Пред вама су фотографије о нападу формација ТО БиХ, МУП-а БиХ, Патриотске лиге, Зелених беретки на припаднике ЈНА у Сарајеву, 2. и 3. маја 1992. године

2. и 3. маја 1992, нападнути су Дом ЈНА, Раднички универзитет „Ђуро Ђаковић“, Команда 2. војне области, тенковска колона ЈНА код моста Врбања, колона ЈНА на Скендерији, колона ЈНА у Добровољачкој улици. У нападима су убијена 42 припадника ЈНА; 71 је рањен док их је 207 заробљено. За овај злочин нико није процесуиран.

 

14. децембар 1992.

Напад на Бјеловац, Сикириће и Лозницу

Села Бјеловац, Сикирићи и Лозница припадају општини Братунац и до избијања оружаних сукоба у БиХ 1992. године били су настањени искључиво српским становништвом.

14. децембра 1992. године око 05:30 часова, јединице ТО Сребреница извршиле су снажан систематичан и планиран оружани напад на села Бјеловац, Сикириће и Лозницу. Напад на село Бјеловац извршен је из правца оближњих села Пирићи и Полозник, те из правца ријеке Дрине. Истовремено са нападом на село Бјеловац извршен је и оружани напад на села Сикирићи и Лозницу, што говори о систематичном и планираном руковођењу акција од стране командног кадра муслиманских оружаних формација.

У овом нападу муслиманских снага убијена су 62 лица српске националности, од чега 11 жена. Заробљене су двије женеитроје дјеце.

 

7. јануар 1993.

Напад на Кравицу, Јежестицу, Кајић, Шиљковић, Оправдиће, Поповиће, Мандиће, Бањевиће, Оћеновиће, Русиће, Долове и Јасиковачу

Села Кравица, Јежестица, Кајић, Шиљковић, Оправдићи, Поповићи, Мандићи, Бањевићи, Оћеновићи, Русићи, Долови и Јасиковача припадају општини Братунац и до избијања оружаних сукоба у Босни и Херцеговини 1992. године били су настањени искључиво српским становништвом.

7. јануара 1993. године јединице ТО Сребреница под командом Насера Орића извршиле су снажан оружани напад на село Кравице и друга горе наведена села и засеоке који припадају МЗ Кравица. Том приликом су из села Кравице и других околних села прогнали цјелокупно српско становништво, а села разрушили, попалили иопљачкали.

У овом нападу муслиманских снага убијено је 51 лице српске националности, од чега је шест жена. Два лица су рањена; четири лица су рањена, од којих је двоје умрло у затвору у Сребреници.

 

16. јануар 1993.

Напад на Скелане

Према попису становништва из 1991. у Скеланима је живјело 1.123 становника, од чега 160 Срба, 950 муслимана, 7 Југословена и 6 осталих. Село се налази на самој обали ријеке Дрине, а повезано је мостом са Бајином Баштом у Србији.

16.01.1993. год. oкo 05:00 часова, јединице муслиманских оружаних снага Сребренице напале су подручје Скелана из више праваца: према Костоломцима, засеоку Кушићима, Ћосићима, Жабоковици, засеоку Калиманићи и ужем језгру насеља Скелани. До вечерњих часова тога дана муслимани су окупирали готово цијело ово подручје.

Цивилно српско становништво се нашло у окружењу, те је под притиском протјерано у правцу Бајине Баште у Србији (јединим излазним путем преко моста на ријеци Дрини). Лица која нису успјела да пређу преко ријеке Дрине убијена су у селима или су заробљена и одведена у затвор у Сребреници. По мосту на Дрини, преко којег су цивили бјежали према Србији дејствовано је снајперима. Цивили који су покушавали да се спасу пливајући Дрином такође су убијани из снајпера.

У нападу муслиманских оружаних формација на Скелане убијено је 59 лица, а заробљен је већи број Срба који су одведени у заточеничке објекте затвора СЈБ Сребреница и зграде бивше ТО у Сребреници.

За ове злочине до данас нико није одговарао.